Hundar stimulerar välmående

 

Många, om inte alla, hundägare kan nog vittna om att deras hund gör dem glada och pigga. Hunden har blivit en viktig livskamrat och en oersättlig del av familjen, den finns där i ur och skur. Forskning har visat på att hundägare blir fysiskt friskare och mår bättre psykiskt än de som saknar hund, vilket måste anses vara bra skäl för att skaffa sig en fyrbent vän.

Under sitt deltagande i det amerikanska forskarprogrammet ”Walk a Hound, Loose a Pound” fick en grupp människor komma till ett hundstall för att rasta hundar dagligen. Forskarna var ute efter att se huruvida tillgången till en hund skulle påverka inställningen till fysisk motion. Det visade sig att även efter att forskarprogrammet avslutats, var deltagarna mer fysiskt aktiva än tidigare och forskarna menar att det var tack vare hundarna som regelbundna rutiner skapades hos deltagarna.

 

En annan amerikansk studie kom fram till att hundägare som följde veterinärens motionsråd för hunden, både minskade i vikt och förbättrade sina kolesterolvärden redan inom tre Young girl cuddling her pet dog on a sofa at home.månader, även en studie från Australien visade på att hundpromenader kan förbättra människors hälsa. I studien undersöktes hur den fysiska aktiviteten hos hundägare som förlorat sin hund påverkades. Resultatet var att de minskade sin fysiska aktivitet med fler minuter per vecka, än de ökade den när de först skaffade hund. Hunden verkar alltså spela en nyckelroll i frekvensen av vardagsmotion och därmed kan det stadfästas att hunden är ett viktigt instrument i kampen mot dålig kondition och olika typer av fysisk ohälsa, som till exempel övervikt, högt blodtryck och högt kolesterol.

När man umgås med en hund, utsöndras må-bra hormonet oxytocin. Det leder till att man blir gladare, piggare, mer social och leder till positiva fysiska effekter som lägre puls och blodtryck. Oxytocin utsöndras i normala fall då man befinner sig i en situation som uppmuntrar positiva känslor och där man känner sig trygg, men när man klappar en hund kommer utsöndringen igång direkt även om de förstnämnda kriterierna inte varit uppfyllda. Det leder till att fysisk närhet till hunden, som då man klappar den, bidrar till att oroliga och ledsna människor snabbt lugnar ner sig och mår bättre. Hundar kan alltså ha en lätt antidepressiv effekt och frigörandet av oxytocin kan faktiskt till och med leda till en ökad överlevnad vid hjärtinfarkt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Partial