Assistanshundarnas många roller

Ledarhund med förare på hinderbana

Människans bästa vän kan så mycket mer än att bara hålla sällskap och ge villkorslös kärlek. Deras högt utvecklade sinnen gör dem till utmärkta följeslagare för folk som har särskilda behov i vardagen. Exempel på när en assistanshund kan göra ett liv mycket lättare är för folk som har syn- och hörselproblem som kräver ledsagande i vardagen. Assistanshundar har typiskt sett endast en förare. De är tränade för det specifika ändamålet och underlättar människors liv runt hela världen. För folk med diabetes kan hunden även fungera som en blodsockermätare som varnar föraren i tid innan någonting hinner inträffa.

Olika sorters assistanshundar

Assistanshund som hjälpmedel är ett fantastiskt verktyg för folk som inte bara söker en trogen följeslagare, utan även en hjälpande hand. Assistanshundar delas oftast in i fyra huvudsakliga kategorier. Dessa är ledarhund, servicehund, signalhund och alarmerande servicehund. Ledarhunden hjälper husse eller matte att navigera kring hinder och annat. Den är även lyhörd för ledarens kommandon i trängda lägen. En servicehund hjälper folk med fysiska funktionsnedsättningar, medan folk med hörselproblem använder sig av signalhundar för att klara av vardagen på ett smidigt sätt. För folk som har diabetes eller epilepsi kan en alarmerande servicehund gör skillnaden mellan liv och död. Hunden varnar då i god tid för blodsockerfall eller epilepsiattacker.

Att få en assistanshund

Om man har behov av en assistanshund så kan man ansöka om det. Då skickar man in ett läkarintyg och berättar om vilken typ av funktionsnedsättning man behöver hundens hjälp för. För att man ska kunna bli en så kallad förare så görs en individuell bedömning. Man ska vara över 15 år gammal och en förälder får inte agera förare åt en. Om man blir beviljad assistanshund så köper man hunden själv och bekostar träningen för den. Hunden tränas specifikt för den nya ägaren i samråd mellan tränare och förare. Färdigtränade hundar finns också, då anpassas deras träning bara efter den nya föraren.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Partial